Veelgestelde vragen

Hoe werkt een personenalarm?

In geval van nood drukt u op de knop en OptiPas wordt automatisch verwittigd. Onze collega ontvangt de noodoproep: ons professioneel team weet meteen wie en waar u bent. Vervolgens gaan we kijken naar de noodzaak, we verwittigen vervolgens de mantelzorgers, huisarts of verpleegkundige (indien gekozen voor de interventie).

 

Moet ik altijd dicht bij het apparaat zijn zodat de centrale mij hoort?

Nee, dat is niet nodig. Het personenalarm heeft een gevoelige spreek-luisterverbinding. U kunt vanuit een andere ruimte dan waar het alarmtoestel staat met de medewerker praten. Indien we u niet horen, proberen we u altijd eerst telefonisch te bereiken. Indien dit niet lukt, wordt er een mantelzorger of een verpleegkundige naar u toe gestuurd. U krijgt dus altijd hulp van zodra er een alarm binnenkomt.

 

Waarvoor mag ik de knop gebruiken?

De knop mag ingedrukt worden in acute medische nood: dit is nood die niet vooraf kon worden ingeschat en waarbij u niet meer in staat bent om zelf de mantelzorger of hulpverleners te contacteren. Kan u of uw inwonende partner nog zelf telefoneren om hulp, dan dient u dit zelf te doen.

 

Waarvoor dient de alarmknop niet?

Voor het verkrijgen van reguliere zorgvragen: een inspuiting, wondzorg, hygiënische zorgen, eenzaamheidgeen voedsel in huis … Dit zijn geen medische noodsituaties.

 

Kunnen jullie mij afluisteren?

Neen, OptiPas kan u enkel horen bij een actief alarm.

 

Aan welke voorwaarden moeten mijn mantelzorgers voldoen?

Ze moeten toegang hebben tot uw woning, snel ter plaatste aanwezig kunnen zijn en samen een permanentie van 7/7 en 24/24 uur kunnen garanderen.

 

Wat als mijn mantelzorgers toch niet bereikbaar zijn op het moment dat ik alarm sla?

Als uw contactpersonen niet bereikbaar zijn, kan OptiPas de hulpdiensten contacteren zodat er in ernstige situaties gegarandeerd hulp geboden wordt. Kosten voor eventuele interventies door de hulpdiensten zijn ten laste van de abonnee.

 

Wat als ik geen mantelzorgers heb?

Wie zelf geen beschikbare mantelzorgers heeft, kan steeds kiezen voor interventie. Bij het ontvangen van een alarmsignaal vanuit het thuisadres sturen we een verpleegkundigen ter plaatse. Zo krijgt u meteen professionele hulp. Om een vlotte toegang te verzekeren, installeren we een sleutelkluisje met code bij u thuis. Uw huissleutel zit hierin veilig opgeborgen, zo geraakt onze verpleegkundige tijdens een noodgeval bij u binnen. 

 

Kunnen we 2 zenders laten installeren op het personenalarm?

Wilt u graag een extra zender installeren op uw personenalarm? Dat kan enkel voor een PAS via vaste lijn.

 

Kan ik mijn zender aanhouden in bad?

De zender is stevig en spatwaterdicht. De zender kan dus ook onder de douche of in bad gedragen worden.

 

Werkt mijn zender ook in de tuin?

Als u kiest voor de alarmknop, kunt u zonder zorgen het huis verlaten. Via locatiebepaling kunnen wij u steeds bereiken. Kiest u voor een personenalarm via vaste lijn, dan werkt het alarm in een straal van maximum 50 meter binnen en 20 meter buiten.

 

Ontvang ik elke maand een factuur?

Neen, de betaling verloopt via domiciliëring.

 

Ik verander van provider. Moet ik jullie verwittigen?

Ja, het zou kunnen dat het toestel problemen geeft na het veranderen van provider. Het toestel moet bij ons opnieuw geprogrammeerd en reeds getest worden.

 

Hoe mijn abonnement stopzetten?

Het abonnement kan na 3 maanden opgezegd worden mits een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de opzeg werd opgegeven. Bij overlijden of definitieve opname van de abonnee in een zorginstelling is er geen opzegtermijn.

Het abonnement wordt stopgezet na kennisgeving, telefonisch of schriftelijk EN na het binnenbrengen of ophalen van het personenalarm met alle toebehoren binnen de maand na opzeg. Indien het alarm niet tijdig wordt binnengebracht, wordt de maandelijkse abonnementsprijs verder aangerekend.